1:1 soloforløb

1:1 soloforløb

Hvad skal du gøre:

Du skal udfylde et skema med spørgsmål, som du får i en mail, og sende til mig. Disse spørgsmål er blandt andet:

  1. Din største udfordring i forhold til at leve sundt
  2. Din maddagbog for en typisk dag

Når jeg har modtaget dine svar, vil jeg kontakte dig via mail, og vi aftaler hvilken dag vi starter.

Hvad får du:

Du får mig for dig selv på Messenger. Vi mødes online mandag til fredag i 4 uger, med ugentlig opfølgning i yderligere 4 uger, efter aftale.

Vores første  onlinemøder er telefonisk og af ca. 30 minutters varighed, de efterfølgende af 5-10 minutter, efter behov.

Den første dag snakker vi om det du har sendt til mig, vi aftaler hvilken vane du skal sætte ind på, og jeg kommer med metoder og forslag til hvordan du kan holde det.

Den næste dag snakker vi om hvordan den første dag er gået, og om vi eventuelt skal rette noget ind.

De efterfølgende dage følger vi op på hvordan det går, og jeg holder dig op på de aftaler vi laver.

Når de 4 uger er gået, bør du være ret godt inde i de gode vaner, og vi efterfølgende 4 uger mødes vi 1-5 gange ugentligt efter ønske og behov, hvor jeg følger op på hvordan det går.

Hvad gør du så:

Du møder op online som aftalt. Du forsøger efter bedste evne at overholde det vi har aftalt. Lykkes det ikke, er det vigtigt, at du er ærlig over for mig, ellers kan jeg ikke hjælpe dig. Jeg kan vise dig vejen og hjælpe dig med at skubbe stenene væk, men jeg kan ikke gå den for dig.

Kommer du for sent eller udebliver uden aftale, skal du ikke forvente at få ekstra tid en anden dag, da jeg jo har sat tid af til dig det pågældende tidspunkt og har brug for at kunne disponere over min tid. Men selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at rykke til et andet tidspunkt på dagen, så taler vi om det.

Hvornår kan du starte:

Så snart jeg har modtaget dine udfyldte formularer, vil jeg kontakte dig via mail indenfor 24 timer, og så er vi i gang, oftest inden for 48 timer, men der kan være perioder, hvor der kan gå 24 eller 48 timer mere.

Hvem er forløbet for?

Forløbet er for dig, som trives bedst med at blive fulgt tæt og have mulighed for daglig sparring.