Gruppeforløb

Hvad skal du gøre:

Du skal udprinte og løbende udfylde det kombinerede afkrydsnings- og dagbogsskema, som du får tilsendt med den første mail

Hvad får du:

Du får en invitation til en lukket Facebookgruppe, hvor du kan dele oplevelser og erfaringer med de øvrige deltagere. Jeg vil også selv være til sted og svare på spørgsmål.

Du får en mail fra mig hver morgen i 21 dage, plus en introduktionsmail, når du har bestilt kurset samt en afslutningsmail. Herudover følger et afkrydsningsskema/dagbog for først de 21 dage, og derefter opfølgning i 21 uger.

I Facebookgruppen vil dagens mail blive lagt op aftenen før, hvis der er nogen, som først tjekker deres mail om aftenen, så de kan nå at få dagens opgave i tide.

Hvad gør du så:

Hver mail fortæller dig hvad du skal fokusere på. Temaerne er: Vand, morgenmad, frokost, sunde snacks, aftensmad, bevægelse og søvn, og du fokuserer på hver ting i 3 dage. Du får nogle opgaver og metoder til at etablere vanerne. Du skal løbende evaluere og vurdere, når du afslutter en 3-dages periode.

Når de 3 uger er gået og du har været alle 7 temaer igennem, vælger du det, som er lettest at arbejde videre med, og dette gør du i opfølgningsskemaet i 3 uger, derefter vælger du det næstletteste, og så videre, til du har været alle 7 områder igennem i 3 uger hver. Du skal dog være opmærksom på, at du her ikke får yderligere mails, men må genbruge tips og tricks fra de 3 dage, hvor du fik mails om netop dette emne.

Herudover vil du også fortsat have Facebookgruppen at støtte dig til.

Hvornår kan du starte:

Da du skal følges med en gruppe, vil der være en fælles opstartsdato. Denne vil fremgå af købssiden.

Køb det her